Pretoria Tak

Bestuur Besonderhede

VOORSITTER

Hennie van Wyk

vanwyk.hl58@gmail.com

071 688 8706

O/VOORSITTER

Willie Jooste

williejooste@gmail.com

082 469 6380

SEKRETARIS

Marie Zwarts 

 

 

TESOURIER

Kobus Zwarts 

kobus.zwarts@necsa.co.za

083 727 5449 


JAARPROGRAM

Kontak Hennie van Wyk vir meer inligting
 

Alle funksies word gehou by Pierneef Laerskool,  940 Pierneef St, Villieria, Pretoria, 0186

09/02/2019

02/03/2019 Verskaf musiek by die boeremark en basaar van NG Kerk Pierneef (954 Pierneefstr. Villieria, Pretoria)

27/04/2019

20/07/2019 Algemene jaarvergadering en Verkiesing

31/08/2019

19/10/2019

31/12/2019