Meer oor ons

Die Boeremusiekgilde is gemoeid met die uitbouing van Boeremusiek in al sy vorme. Die Gilde is daar om as klankbord vir musikante te dien en om hulle te help om geleenthede te vind waar hulle hulle talente kan tentoonstel en blootgestel kan word aan gesonde mededinging terwille van Boeremusiek.

Dit is die Gilde se strewe om n standhoudende liefde vir Boeremusiek te vestig en om deur optredes, funksies, opnames en deelname Boeremusiek vir die nageslag te bewaar.

For our English speaking members:

Our Mission
As a cultural organization preserve, promote and manage our cultural music with a national identity in the true Boeremusic idiom and to develop dynamically, in order to keep up with changing times and to modernise without jeopardising the historic flavour or basis thereof.

Our Vision
To promote Boeremusic as far as possible in all its forms, traditional as well as modern, amongst its members and to afford all Boeremusic lovers an opportunity to share in the joys of Boeremusic and to become directly involved in developing actions, such as teaching the youth, to master and appreciate Boeremusic and in so doing establish sustained love thereof by means of personal appearances, functions and recordings and in so doing secure its existence for generations to come.