See PRO editionSee PRO edition

See other templatesSee other templates

Our Mission

It is our mission as a cultural organization to preserve, promote and manage our cultural music with a national identity in the true Boeremusic idiom and to develop dynamically, in order to keep up with changing times and to modernise without jeopardising the historic flavour or basis thereof.

Slide 2 foto-14 Slide 3 11722276_1039726216039632_4919201262238799149_o Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9

Ons Missie

Ons missie is om as kultuurorganisasie ons volkseie kultuurmusiek in die Boeremusiek-idioom te bewaar, te bevorder, te bestuur en dinamies te laat groei en ontwikkel om saam met veranderende tye te moderniseer sonder om afbreuk te doen aan die historiese inslag of basis daarvan.

HomeMeer oor onsEtiese en Gedragskodes

Etiese en Gedragskode

Klik hier om die volledige en getekende Etiese en Gedragkodes in pdf formaat af te laai.

 

ETIESE EN GEDRAGSKODE VIR ALLE LEDE

 

INLEIDING

Ten einde ons strategiese oogmerk “om ‘n wêreldklas musiekorganisasie te wees” uit te leef, moet ons die Boeremusiekgilde se Etiese en Gedragskode eerbiedig en toepas terwyl ons steeds ‘n effektiewe, standvastige en betroubare Kulturele Organisasie is. 

 1.  ETIESE KODE

Vir ons om suksesvol te wees, moet ons onsself tot die volgende kernwaardes en professionele optrede verbind:

 1. Eerlikheid en integriteit;
 2. Lede-georiënteerd;
 3. Prestasie-gedrewe;
 4. Beskerm BOEREMUSIEKGILDE se bates en eiendom;
 5. Passievol oor die lidmaatskap;
 6. Passievol oor die amp wat beklee word en pligte wat uitgevoer moet word.
 7. Beskerm vertroulikheid, privaatheid en anonimiteit te alle tye.
 8. Handhaaf politiese onpartydigheid.
 9. Tree te alle tye deursigtig, konsekwent en verantwoordelik op.
 10. Mag nooit toelaat dat persoonlike belange Boeremusiekgilde besluite of take beïnvloed nie.
 11. Mag nooit ampsmag of Boeremusiekgilde fasiliteite of toerusting gebruik om jouself, vriende of familie te bevoordeel nie;
 12. Werklike of potensiële botsende belange moet te alle tye openbaar gemaak word;

 Hierdie kernwaardes vorm die hart van die Boeremusiekgilde se Etiese en Gedragskode vir alle lede.

       B.  GEDRAGSKODE

As ‘n Kultuurorganisasie wat die bevordering van ons musiekerfenis ten doel het en getrou is aan die morele standaarde soos voorgehou deur ons volk, onderneem en onderskryf elke lid van die Boeremusiekgilde die volgende gedragskode:

 1. Elke byeenkoms sal, waar moontlik, met gebed geopen word.
 2. Elke lid sal homself gedra in terme van die bepalings van die Oprigtingsdokument (MOI) van die Boeremusiekgilde en homself onderwerp aan die Dissiplinêre proses.
 3. Alkohol wangebruik, brassery, gebruik van vuil taal en enige optrede wat aanstoot gee en die goeie naam van die Boeremusiekgilde of enige lid benadeel, sal nie geduld word nie.

Navrae

Kontak ons gerus as u enige navrae oor die Boeremusiekgilde van SA het by: 

Boeremusiekgilde van SA
Postnet Suite #279
Private Bag X2020, Isando, 1600
HUB:  Jaap Koen - hub@boeremusiekgilde.org.za
Sekretariaat:  Ronelle Jonker - sekretaresse@boeremusiekgilde.org.za

Boeremusiekgilde - Facebook

SLUIT AAN

Maak gerus gebruik van die elektroniese aansoekvorm indien jy graag by die Gilde wil aansluit of skryf aan ons as jy meer inligting verlang. Sodra ons jou aansoek via ons webwerf ontvang het en dit deur die Direksie goedgekeur is, sal ons jou meedeel wat die ledegeld bedrag is en reëlings tref vir betaling.

NOORDSTREEK

Die Noordstreek sluit die volgende takke in: Bosveld, Klerksdorp, Leeupoort, Pietersburg, Pretoria, Rustenbrug, Vaaldriehoek, Vrystaat, en Witwatersrand. Die takke het elk hul eie afdeling op ons webblad. Volg gerus die skakels na die verskillende takke om meer oor hul doen en late te wete te kom.

SUIDSTREEK

Die Suidstreek sluit die volgende takke in: Outeniqua, Kaapstad, Port Elizabeth en Oos-Londen. Die takke het elk hul eie afdeling op ons webblad. Volg gerus die skakels na die verskillende takke om meer oor hul doen en late te wete te kom.

KONTAK ONS

Boeremusiekgilde van SA
Postnet Suite #279
Private Bag X2020, Isando, 1600
HUB:  Jaap Koen - hub@boeremusiekgilde.org.za
Sekretariaat:  Ronelle Jonker - sekretaresse@boeremusiekgilde.org.za
Go to top