See PRO editionSee PRO edition

See other templatesSee other templates

Our Mission

It is our mission as a cultural organization to preserve, promote and manage our cultural music with a national identity in the true Boeremusic idiom and to develop dynamically, in order to keep up with changing times and to modernise without jeopardising the historic flavour or basis thereof.

Slide 2 foto-14 Slide 3 11722276_1039726216039632_4919201262238799149_o Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9

Ons Missie

Ons missie is om as kultuurorganisasie ons volkseie kultuurmusiek in die Boeremusiek-idioom te bewaar, te bevorder, te bestuur en dinamies te laat groei en ontwikkel om saam met veranderende tye te moderniseer sonder om afbreuk te doen aan die historiese inslag of basis daarvan.

Home

Articles

Ere-President: Paul Roodt

Paul RoodtPaul se visie vir die Boeremusiekgilde is: Om ‘n platform te skep vir musikante om hulle talente uit te leef en blootstelling te kry om op te tree. Ons moet ook verseker daar is ‘n goeie gees onder ons lede. Indien daar ‘n probleem is, moet dit onmiddellik aangespreek word. Ons moet veg vir die voortbestaan en oorlewing van ons kultuur erfenis, boeremusiek.

Paul en Betsie Roodt het die Strategiese beraad te Bloemfontein bygewoon en was verheug om te sien wat alles in die Boeremusiekgilde gedoen word. Daar is baie meer as net om funksies te reël. Goeie insette is van Paul en Betsie tydens die beraad op vele items onder bespreking ontvang. HK bestuur wil net vir Paul en Betsie bedank vir hulle tyd en opofferings om die beraad by te woon. Paul en Betsie ry kilometres in die Noordstreek om Gilde funksies en geleenthede by te woon.

SLUIT AAN

Maak gerus gebruik van die elektroniese aansoekvorm indien jy graag by die Gilde wil aansluit of skryf aan ons as jy meer inligting verlang. Sodra ons jou aansoek via ons webwerf ontvang het en dit deur die Direksie goedgekeur is, sal ons jou meedeel wat die ledegeld bedrag is en reëlings tref vir betaling.

NOORDSTREEK

Die Noordstreek sluit die volgende takke in: Bosveld, Klerksdorp, Leeupoort, Pietersburg, Pretoria, Rustenbrug, Vaaldriehoek, Vrystaat, en Witwatersrand. Die takke het elk hul eie afdeling op ons webblad. Volg gerus die skakels na die verskillende takke om meer oor hul doen en late te wete te kom.

SUIDSTREEK

Die Suidstreek sluit die volgende takke in: Outeniqua, Kaapstad, Port Elizabeth en Oos-Londen. Die takke het elk hul eie afdeling op ons webblad. Volg gerus die skakels na die verskillende takke om meer oor hul doen en late te wete te kom.

KONTAK ONS

Boeremusiekgilde van SA
Postnet Suite #279
Private Bag X2020, Isando, 1600
HUB:  Jaap Koen - hub@boeremusiekgilde.org.za
Sekretariaat:  Ronelle Jonker - sekretaresse@boeremusiekgilde.org.za
Go to top