See PRO editionSee PRO edition

See other templatesSee other templates

Our Mission

It is our mission as a cultural organization to preserve, promote and manage our cultural music with a national identity in the true Boeremusic idiom and to develop dynamically, in order to keep up with changing times and to modernise without jeopardising the historic flavour or basis thereof.

Slide 2 foto-14 Slide 3 11722276_1039726216039632_4919201262238799149_o Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9

Ons Missie

Ons missie is om as kultuurorganisasie ons volkseie kultuurmusiek in die Boeremusiek-idioom te bewaar, te bevorder, te bestuur en dinamies te laat groei en ontwikkel om saam met veranderende tye te moderniseer sonder om afbreuk te doen aan die historiese inslag of basis daarvan.

HomeArtikelsBoeredanse

Boeredanse

Danette Smith het ‘n handleiding saamgestel vir boeredansgroepe en individue wat daarin belangstel en selfs ‘n groep te begin. Sy sê met hul optredes is daar altyd belangstelling en ook vrae oor die herkoms van Boeredanse.

Daar is ook ‘n wanpersepsie dat Boeredanse en Volkspele dieselfde is – dit word ook in die handleiding aangespreek. Toe Danette die eerste keer kennis gemaak het met Boeredanse het sy begin rondsoek na verdere inligting wat op skrif is. Hier en daar kon sy inligting opspoor maar nêrens was daar ‘n handleiding of riglyne hoe sy  te werk moet gaan om ‘n groep te begin en/of om een aan die gang te hou nie.
Baie van haar inligting het sy van haar mentor, Prof Edith Katzenellenbogen, ontvang en na baie eposse en kuiertjies, het sy kans gesien om ‘n handleiding te skryf wat hierdie bestaande inligting insluit asook wenke en riglyne wat sy sedert 2004 uit eie ondervinding bymekaar gemaak het vir mense wat ook Boeredanse wil leer en later vir ander wil aanleer.Belangstellendes kan haar kontak by:  boeredansgroep@gmail.com
Die handleiding word kleur gedruk op A4 papier en met ‘n ringleêr strook gebind. Die koste beloop R80. (posgeld uitgesluit)

Gee jou hart

SLUIT AAN

Maak gerus gebruik van die elektroniese aansoekvorm indien jy graag by die Gilde wil aansluit of skryf aan ons as jy meer inligting verlang. Sodra ons jou aansoek via ons webwerf ontvang het en dit deur die Direksie goedgekeur is, sal ons jou meedeel wat die ledegeld bedrag is en reëlings tref vir betaling.

NOORDSTREEK

Die Noordstreek sluit die volgende takke in: Bosveld, Klerksdorp, Leeupoort, Pietersburg, Pretoria, Rustenbrug, Vaaldriehoek, Vrystaat, en Witwatersrand. Die takke het elk hul eie afdeling op ons webblad. Volg gerus die skakels na die verskillende takke om meer oor hul doen en late te wete te kom.

SUIDSTREEK

Die Suidstreek sluit die volgende takke in: Outeniqua, Kaapstad, Port Elizabeth en Oos-Londen. Die takke het elk hul eie afdeling op ons webblad. Volg gerus die skakels na die verskillende takke om meer oor hul doen en late te wete te kom.

KONTAK ONS

Boeremusiekgilde van SA
Postnet Suite #279
Private Bag X2020, Isando, 1600
HUB:  Jaap Koen - hub@boeremusiekgilde.org.za
Sekretariaat:  Ronelle Jonker - sekretaresse@boeremusiekgilde.org.za
Go to top